ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ОЦІНЮВАЧІВ УКРАЇНИ

Голові

Фонду державного майна України

Рябченку О. В.

01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ОЦІНЮВАЧІВ УКРАЇНИ

Шановний Олександре Володимировичу!

Враховуючи ситуацію, що склалася в галузі незалежної оцінки, просимо Вас, керівника органу, що наділений повноваженнями в сфері регуляції оціночної діяльності, відповісти на питання, які цікавлять оціночну спільноту.

1. Чому ФДМУ, володіючи дискреційними повноваженнями, фактично підмінив і незаконно розширив зміст статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" і пункту 4 "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки"?

Більш ніж двома десятками своїх наказів ФДМУ порушив норми Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і запровадив іншу, абсолютно нову, не тільки оцінку, але і процес її організації.

В Наказах ФДМУ шляхом внесення змін з'явилися додатково і необґрунтовано:

- залучення до оціночної діяльності «сторонніх організацій», призначення яких прозоро свідчить про мету, яка не має нічого спільного з оціночною;

- знищення інституту стажування всупереч Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- віртуальне впровадження так званої системи управління якістю в оцінці, яка набуває статусу «інтелектуальної власності» «сторонніх організацій»

2. Чому ФДМУ неправомірно сприяв певному вузькому колу фізичних і юридичних осіб у здійсненні ними господарської діяльності?

- Підписав Угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів тільки з єдиним учбовим закладом (НДЕІ), який жодного разу за 18 років існування оцінки не проводив підготовку оцінювачів.

- При цьому не підписав Угоди про співробітництво з іншими двома десятками досвідчених навчальних центрів, які постійно проводять дану підготовку.

- Надав можливість тільки одній, наперед організованій групі господарських структур, вивчити свої представників: 80 осіб, що становить менше 1% від всіх оцінювачів України.

- Порушив конституційні права громадян України на вільне отримання професії і навчання і не допустив до навчання всіх інших оцінювачів України (9000 осіб), зареєстрованих у реєстрі ФДМУ, і відмовляє їм в навчанні і сьогодні.

- Видав сертифікати суб’єкта оціночної діяльності лише 12 оціночним підприємствам, сформованим під одним «дахом» господарів і ідеологів.

- Узаконив для «новоспечених» оцінювачів давно відмінене «кріпосне право». Вніс в кваліфікаційне свідоцтво Громадянина України – оцінювача образливу фразу: «для здійснення оціночної діяльності у складі…» конкретно визначеної юридичної особи, що є єдиним у світі подібним прикладом.

- Ввів в склад новоствореної Екзаменаційної комісії аж по 3 представника, але тільки від 2-х громадських організацій: 1) Асоціації спеціалістів банківської оцінки України (АСБОУ) та від 2) Союзу оцінювачів України (СОУ), які набули статусу саморегулівних організацій оцінювачів тільки 15 травня 2012 року.

- До складу Екзаменаційної комісії не був введений жоден представник УТО, АФО та інших організацій, які більше десятиріччя! визнані ФДМУ як саморегулівні організації.

3. Чому ФДМУ не тільки не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, а сам створив колапс на ринку нерухомості України? Свідоме зменшення оцінювачів на ринку призвело до дефіциту послуги. Громадяни України на сьогодні позбавлені вибору оцінювачів, бо повинні звертатися тільки до 12 зареєстрованих київських новостворених оціночних підприємств (300 000 угод :21день :12 місяців : 80 чоловік ≈15 звітів за один день буде виконувати один з їх оцінювачів). Дефіцит послуги призвів до її подорожчання в 6-10 разів.

4. Чому Накази ФДМУ призвели до профанації не тільки спеціальності, але і процесу оцінки? Професіоналізм, дотримання Законів, Національних стандартів оцінки та репутація Оцінювача, схоже, остаточно втратили актуальність для громадян України після внесення змін до наказів ФДМ України, а саме:

- Відмінено огляд об’єкта оцінки;

- За надання даних відповідає Замовник, який не тільки надає характеристику об’єкту оцінки, але і несе за надані дані відповідальність;

- Введено «спосіб оцінки для цілей оподаткування» через «спосіб автоматизованої оцінки для цілей оподаткування»;

- Оцінювач в порушення Національних стандартів оцінки не оцінює об’єкт оцінки, а виконує дії оператора комп’ютерної програми;

- Всі 12 «допущених до годівниці» оціночних підприємств розташовані лише в м. Києві.

5. Чому ФДМУ звузив рамки впливу громадськості і розмив віртуальними саморегулівними організаціями (та їх об’єднаннями) склад Наглядової ради?

Враховуючи викладене вище,

просимо Фонд держмайна України, як регулятора оціночної діяльності і повноваженого представника влади щодо ведення Реєстру оцінювачів України, невідкладно вжити заходів для створення прозорого механізму оцінювання нерухомості для цілей оподаткування шляхом:

1. скасування наказів Фонду державного майна України №554, 555, 556 від 23 квітня 2012 року, наказу Міністерства юстиції України №766/5 від 21 травня 2012 року, та інших актів ФДМУ нормативного та ненормативного характеру, прийнятих для започаткування оцінки для цілей оподаткування.

2. визнання за оцінювачами, які отримали кваліфікаційні документи за відповідними спеціалізаціями оцінки у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» права здійснювати оцінку для цілей оподаткування.

3. ініціювання вилучення з статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та з пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» норм, що регламентують оцінку для цілей оподаткування.

Оцінювачі України, всього 810 (вісімсот десять) підписів.

(Збір підписів продовжується...)


Запам'ятати мене